DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK TUNTUTAN HARTA SEPENCARIAN

Harta Sepencarian adalah harta yang diperolehi oleh pasangan sepanjang tempoh perkahwinan. Ianya boleh dituntut apabila:-

  1. Pasangan berpisah.
  2. Salah seorang pasangan meninggal dunia.
  3. Suami berpoligami.

Dokumen yang diperlukan:

  1. Kad Pengenalan Pihak-Pihak.
  2. Sijil Pernikahan Pihak-Pihak.
  3. Sijil Pernikahan Suami Bersama Pasangan Yang Baru (sekiranya suami berpoligami).
  4. Sijil Perceraian (sekiranya pasangan berpisah).
  5. Sijil Kematian (sekiranya salah seorang pasangan meninggal dunia).
  6. Sijil Kelahiran Anak-Anak.
  7. Dokumen Berkaitan Harta Yang Ingin Dituntut (Geran Tanah, Perjanjian Jual Beli Rumah, Geran Kereta, Dokumen Pinjaman Rumah/Kenderaan & lain-lain).

Kongsikan untuk manfaat bersama.

Fatihah Salahuddin

Fatihah Salahuddin adalah Peguam Syarie di Tetuan Fatihah Salahuddin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *